معنی و ترجمه کلمه اسبابى که به وسیله آن نیروى موتور اتومبیل به چرخها منتقل مى شود به انگلیسی اسبابى که به وسیله آن نیروى موتور اتومبیل به چرخها منتقل مى شود یعنی چه

اسبابى که به وسیله آن نیروى موتور اتومبیل به چرخها منتقل مى شود

transmission

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها