معنی و ترجمه کلمه اسبابى که حایل نور بوده و لوازم عکاسى در آن حرکت کند به انگلیسی اسبابى که حایل نور بوده و لوازم عکاسى در آن حرکت کند یعنی چه

اسبابى که حایل نور بوده و لوازم عکاسى در آن حرکت کند

light trap

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها