معنی و ترجمه کلمه اسباب مخصوص چرخاندن خطوط نوشته در جلو ناطق تلویزیون به انگلیسی اسباب مخصوص چرخاندن خطوط نوشته در جلو ناطق تلویزیون یعنی چه

اسباب مخصوص چرخاندن خطوط نوشته در جلو ناطق تلویزیون

teleprompter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها