معنی و ترجمه کلمه اسب بالدار به انگلیسی اسب بالدار یعنی چه

اسب بالدار

pegasus


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها