معنی و ترجمه کلمه اسب دوانى کردن به انگلیسی اسب دوانى کردن یعنی چه

اسب دوانى کردن

jockey

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها