معنی و ترجمه کلمه اسب کهر به انگلیسی اسب کهر یعنی چه

اسب کهر

bay
dun

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها