معنی و ترجمه کلمه اسب یا چیزى شبیه به آن که شکارچى در پشت آن پنهان است به انگلیسی اسب یا چیزى شبیه به آن که شکارچى در پشت آن پنهان است یعنی چه

اسب یا چیزى شبیه به آن که شکارچى در پشت آن پنهان است

stalking horse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها