معنی و ترجمه کلمه استات به انگلیسی استات یعنی چه

استات

acetate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها