معنی و ترجمه کلمه استادان دانشکده یا دانشگاه به انگلیسی استادان دانشکده یا دانشگاه یعنی چه

استادان دانشکده یا دانشگاه

faculty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها