معنی و ترجمه کلمه استادیوم ورزشى به انگلیسی استادیوم ورزشى یعنی چه

استادیوم ورزشى

coliseum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها