معنی و ترجمه کلمه استبداد به انگلیسی استبداد یعنی چه

استبداد

autarchy
autarky
despotism


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها