معنی و ترجمه کلمه استخوانى شدن به انگلیسی استخوانى شدن یعنی چه

استخوانى شدن

ossify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها