معنی و ترجمه کلمه استخوان بندى به انگلیسی استخوان بندى یعنی چه

استخوان بندى

anatomy
bone
carcass
framework
skeleton

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها