معنی و ترجمه کلمه استخوان بند انگشت به انگلیسی استخوان بند انگشت یعنی چه

استخوان بند انگشت

knucklebone

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها