معنی و ترجمه کلمه استخوان تیغه بینى به انگلیسی استخوان تیغه بینى یعنی چه

استخوان تیغه بینى

vomer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها