معنی و ترجمه کلمه استخوان قمحدوه به انگلیسی استخوان قمحدوه یعنی چه

استخوان قمحدوه

occipital bone
occiput

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها