معنی و ترجمه کلمه استخوان قوس وجنه به انگلیسی استخوان قوس وجنه یعنی چه

استخوان قوس وجنه

zygoma
zygomatic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها