معنی و ترجمه کلمه استخوان میان کف پا به انگلیسی استخوان میان کف پا یعنی چه

استخوان میان کف پا

metatarsus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها