معنی و ترجمه کلمه استخوان نشیمنگاهى به انگلیسی استخوان نشیمنگاهى یعنی چه

استخوان نشیمنگاهى

ischium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها