معنی و ترجمه کلمه استدلال کردن به انگلیسی استدلال کردن یعنی چه

استدلال کردن

argue
ratiocinate
reason

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها