معنی و ترجمه کلمه استرانسیم به انگلیسی استرانسیم یعنی چه

استرانسیم

Strontium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها