معنی و ترجمه کلمه استسقاء عمومى یا لحمى بدن به انگلیسی استسقاء عمومى یا لحمى بدن یعنی چه

استسقاء عمومى یا لحمى بدن

anasarca

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها