معنی و ترجمه کلمه استطاله بافتى به انگلیسی استطاله بافتى یعنی چه

استطاله بافتى

papilla

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها