معنی و ترجمه کلمه استعمال کلمات مرکب متضاد به انگلیسی استعمال کلمات مرکب متضاد یعنی چه

استعمال کلمات مرکب متضاد

oxymoron

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها