معنی و ترجمه کلمه استفاده از اسکله و بارانداز و تاسیسات وابسته به اسکله یا لنگرگاه به انگلیسی استفاده از اسکله و بارانداز و تاسیسات وابسته به اسکله یا لنگرگاه یعنی چه

استفاده از اسکله و بارانداز و تاسیسات وابسته به اسکله یا لنگرگاه

wharfage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها