معنی و ترجمه کلمه استفاده از اصطلاحات یا روش هاى فنى به انگلیسی استفاده از اصطلاحات یا روش هاى فنى یعنی چه

استفاده از اصطلاحات یا روش هاى فنى

technicalization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها