معنی و ترجمه کلمه استفاده از حشره مصنوعى درماهى گیرى به انگلیسی استفاده از حشره مصنوعى درماهى گیرى یعنی چه

استفاده از حشره مصنوعى درماهى گیرى

fly casting

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها