معنی و ترجمه کلمه استفسار به انگلیسی استفسار یعنی چه

استفسار

enquiry
inquiry
query

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها