معنی و ترجمه کلمه استقامت کردن به انگلیسی استقامت کردن یعنی چه

استقامت کردن

reluct
resist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها