معنی و ترجمه کلمه استقراء نمودن به انگلیسی استقراء نمودن یعنی چه

استقراء نمودن

extrapolate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها