معنی و ترجمه کلمه استقرار سه ستاره در خط مستقیم به انگلیسی استقرار سه ستاره در خط مستقیم یعنی چه

استقرار سه ستاره در خط مستقیم

syzygy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها