معنی و ترجمه کلمه استقلال به انگلیسی استقلال یعنی چه

استقلال

freedom
independence

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها