معنی و ترجمه کلمه استمرار به انگلیسی استمرار یعنی چه

استمرار

continuity
duration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها