معنی و ترجمه کلمه استنتاجى به انگلیسی استنتاجى یعنی چه

استنتاجى

aposteriori
inductive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها