معنی و ترجمه کلمه استنتاج به انگلیسی استنتاج یعنی چه

استنتاج

conclusion
deduction
derivation
evolvement
fruition
induction
inference
subsumption

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها