معنی و ترجمه کلمه استنشاق به انگلیسی استنشاق یعنی چه

استنشاق

air
aspiration
imbibition
inhalation
inspiration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها