معنی و ترجمه کلمه استوارنامه دادن به انگلیسی استوارنامه دادن یعنی چه

استوارنامه دادن

accredit


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها