معنی و ترجمه کلمه استوارنامه دادن به انگلیسی استوارنامه دادن یعنی چه

استوارنامه دادن

accredit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها