معنی و ترجمه کلمه استوار کننده به انگلیسی استوار کننده یعنی چه

استوار کننده

stabilizer
straightener

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها