معنی و ترجمه کلمه استوانه اى شکل و داراى برجستگى هاى متناوب به انگلیسی استوانه اى شکل و داراى برجستگى هاى متناوب یعنی چه

استوانه اى شکل و داراى برجستگى هاى متناوب

torose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها