معنی و ترجمه کلمه اسراف به انگلیسی اسراف یعنی چه

اسراف

dissipation
improvidence
prodigality
profusion
squander

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها