معنی و ترجمه کلمه اسطوره به انگلیسی اسطوره یعنی چه

اسطوره

myth


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها