معنی و ترجمه کلمه اسفار پنجگانه به انگلیسی اسفار پنجگانه یعنی چه

اسفار پنجگانه

pentateuch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها