معنی و ترجمه کلمه اسفرزه به انگلیسی اسفرزه یعنی چه

اسفرزه

flea wort


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها