معنی و ترجمه کلمه اسم مشتق از طرف مادر به انگلیسی اسم مشتق از طرف مادر یعنی چه

اسم مشتق از طرف مادر

matronymic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها