معنی و ترجمه کلمه اسپروزا به انگلیسی اسپروزا یعنی چه

اسپروزا

sporozoal
sporozoan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها