معنی و ترجمه کلمه اسکناس صادره از طرف خزانه به انگلیسی اسکناس صادره از طرف خزانه یعنی چه

اسکناس صادره از طرف خزانه

treasury note

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها