معنی و ترجمه کلمه اسکناس پشت سبز به انگلیسی اسکناس پشت سبز یعنی چه

اسکناس پشت سبز

long green

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها