معنی و ترجمه کلمه اسکنه پهن به انگلیسی اسکنه پهن یعنی چه

اسکنه پهن

firmer chisel


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها