معنی و ترجمه کلمه اسکورت به انگلیسی اسکورت یعنی چه

اسکورت

chaperon
chaperone
escort

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها