معنی و ترجمه کلمه اسید دو ظرفیتى به انگلیسی اسید دو ظرفیتى یعنی چه

اسید دو ظرفیتى

diacid
diacidic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها